[visionlist] Autorefractor wanted

Simon Watt s.watt at bangor.ac.uk
Thu Jun 7 13:23:03 GMT 2007


Dear colleagues

I wish to measure accommodation dynamics while viewing computer 
generated targets. Various discontinued models of open-field 
autorefractor, including the Shin Nippon SRW-5000/Grand Seiko WV-500 
and the portable Grand Seiko FR-5000, are suitable for this because 
they can be set up to run with the measurement bars continuously 
illuminated (c.f. Wolffsohn et al., 2004; 2006). Newer models don't 
have this capability, so I am hoping to find someone willing to part 
with their old model for an appropriate sum. Any and all help 
appreciated!

best regards
Simon Watt
_____________________________________________
Simon Watt PhD
Lecturer
School of Psychology
University of Wales, Bangor
Gwynedd LL57 2AS
United Kingdom

Tel: +44 (0) 1248 38 8252
Fax: +44 (0) 1248 38 2599
Email: s.watt at bangor.ac.uk
_____________________________________________


-- 
Gall y neges e-bost hon, ac unrhyw atodiadau a anfonwyd gyda hi,
gynnwys deunydd cyfrinachol ac wedi eu bwriadu i'w defnyddio'n unig
gan y sawl y cawsant eu cyfeirio ato (atynt). Os ydych wedi derbyn y
neges e-bost hon trwy gamgymeriad, rhowch wybod i'r anfonwr ar
unwaith a dilëwch y neges. Os na fwriadwyd anfon y neges atoch chi,
rhaid i chi beidio â defnyddio, cadw neu ddatgelu unrhyw wybodaeth a
gynhwysir ynddi. Mae unrhyw farn neu safbwynt yn eiddo i'r sawl a'i
hanfonodd yn unig  ac nid yw o anghenraid yn cynrychioli barn
Prifysgol Cymru, Bangor. Nid yw Prifysgol Cymru, Bangor yn gwarantu
bod y neges e-bost hon neu unrhyw atodiadau yn rhydd rhag firysau neu
100% yn ddiogel. Oni bai fod hyn wedi ei ddatgan yn uniongyrchol yn
nhestun yr e-bost, nid bwriad y neges e-bost hon yw ffurfio contract
rhwymol - mae rhestr o lofnodwyr awdurdodedig ar gael o Swyddfa
Cyllid Prifysgol Cymru, Bangor.  www.bangor.ac.uk

This email and any attachments may contain confidential material and
is solely for the use of the intended recipient(s).  If you have
received this email in error, please notify the sender immediately
and delete this email.  If you are not the intended recipient(s), you
must not use, retain or disclose any information contained in this
email.  Any views or opinions are solely those of the sender and do
not necessarily represent those of the University of Wales, Bangor.
The University of Wales, Bangor does not guarantee that this email or
any attachments are free from viruses or 100% secure.  Unless
expressly stated in the body of the text of the email, this email is
not intended to form a binding contract - a list of authorised
signatories is available from the University of Wales, Bangor Finance
Office.  www.bangor.ac.ukMore information about the visionlist mailing list