[visionlist] Social Robotics workshop in scenic North Wales, 17-18 August 2017

Ruud Hortensius r.hortensius at bangor.ac.uk
Sun Feb 12 06:53:31 -05 2017


Dear colleague,***updated call***

We are excited to announce the 2017 Social Robotics workshop entitled ‘The Emerging Social Neuroscience of Human-Robot Interaction’. The aim of this workshop is to bring together disciplinary expertise in psychology, neuroscience, and social robotics to discuss the latest findings, current challenges and exciting possibilities relevant to understanding and optimising human-robot interaction. We would be extremely grateful if you could advertise this workshop on the listserv (see attached call).Thank you in advance,Ruud Hortensius and Emily Cros


________________________________
From: Ruud Hortensius
Sent: 10 February 2017 17:32:20
To: visionlist at visionscience.com
Cc: Emily S. Cross
Subject: Social Robotics workshop in scenic North Wales, 17-18 August 2017


Dear colleague,We are excited to announce the 2017 Social Robotics workshop entitled ‘The Emerging Social Neuroscience of Human-Robot Interaction’. The aim of this workshop is to bring together disciplinary expertise in psychology, neuroscience, and social robotics to discuss the latest findings, current challenges and exciting possibilities relevant to understanding and optimising human-robot interaction. We would be extremely grateful if you could advertise this workshop on the listserv (see attached call).Thank you in advance,Ruud Hortensius and Emily Cross

Rhif Elusen Gofrestredig 1141565 - Registered Charity No. 1141565

Gall y neges e-bost hon, ac unrhyw atodiadau a anfonwyd gyda hi, gynnwys deunydd cyfrinachol ac wedi eu bwriadu i'w defnyddio'n unig gan y sawl y cawsant eu cyfeirio ato (atynt). Os ydych wedi derbyn y neges e-bost hon trwy gamgymeriad, rhowch wybod i'r anfonwr ar unwaith a dilewch y neges. Os na fwriadwyd anfon y neges atoch chi, rhaid i chi beidio a defnyddio, cadw neu ddatgelu unrhyw wybodaeth a gynhwysir ynddi. Mae unrhyw farn neu safbwynt yn eiddo i'r sawl a'i hanfonodd yn unig ac nid yw o anghenraid yn cynrychioli barn Prifysgol Bangor. Nid yw Prifysgol Bangor yn gwarantu bod y neges e-bost hon neu unrhyw atodiadau yn rhydd rhag firysau neu 100% yn ddiogel. Oni bai fod hyn wedi ei ddatgan yn uniongyrchol yn nhestun yr e-bost, nid bwriad y neges e-bost hon yw ffurfio contract rhwymol - mae rhestr o lofnodwyr awdurdodedig ar gael o Swyddfa Cyllid Prifysgol Bangor.

This email and any attachments may contain confidential material and is solely for the use of the intended recipient(s). If you have received this email in error, please notify the sender immediately and delete this email. If you are not the intended recipient(s), you must not use, retain or disclose any information contained in this email. Any views or opinions are solely those of the sender and do not necessarily represent those of Bangor University. Bangor University does not guarantee that this email or any attachments are free from viruses or 100% secure. Unless expressly stated in the body of the text of the email, this email is not intended to form a binding contract - a list of authorised signatories is available from the Bangor University Finance Office.

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://visionscience.com/pipermail/visionlist_visionscience.com/attachments/20170212/f739573a/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: SoBots_Workshop17_call.pdf
Type: application/pdf
Size: 200187 bytes
Desc: SoBots_Workshop17_call.pdf
URL: <http://visionscience.com/pipermail/visionlist_visionscience.com/attachments/20170212/f739573a/attachment-0001.pdf>


More information about the visionlist mailing list