[visionlist] ERP Summer School 2017 Bangor University, Bangor, UK

Charles Leek e.c.leek at bangor.ac.uk
Wed Mar 8 06:01:32 -05 2017


We are delighted to announce that the ERP Summer School 2017 will be held in Bangor from 26th-30th June, 2017, and that we are now accepting applications.

Full details can be found here: http://erpsummerschool.bangor.ac.uk/

Please note that in order for your application to be considered, we will need all three of the following.
·     Application form
·     Recent CV
·     A brief (50 word) statement about your interest in the ERP Summer School

Members of the Developmental Affective Neuroscience Lab at Sheffield University attended the 2016 course and said
"...the summer school was a great introductory course for our first year PhD students, who hope to examine ERPs in their upcoming research projects."<http://levita-lab.group.shef.ac.uk/learning-about-brain-waves-at-bangor-erp-summer-school/>

Deadline for applications Wednesday 15th March 2017

Any other questions, please email the ERP Team: erpsummerschool at bangor.ac.uk<mailto:erpsummerschool at bangor.ac.uk>

We look forward to hearing from you,

Kind regards.

The ERP Team


Charles Leek PhD
Professor of Cognitive Neuroscience
School of Psychology
Bangor University
Bangor, Gwynedd, LL57 2AS, UK

Tel: +44 (0) 1248 382948
Fax: +44 (0) 1248 382599

Webpage: http://pages.bangor.ac.uk/~pss034/LeekLab.htm

Rhif Elusen Gofrestredig 1141565 - Registered Charity No. 1141565

Gall y neges e-bost hon, ac unrhyw atodiadau a anfonwyd gyda hi, gynnwys deunydd cyfrinachol ac wedi eu bwriadu i'w defnyddio'n unig gan y sawl y cawsant eu cyfeirio ato (atynt). Os ydych wedi derbyn y neges e-bost hon trwy gamgymeriad, rhowch wybod i'r anfonwr ar unwaith a dilewch y neges. Os na fwriadwyd anfon y neges atoch chi, rhaid i chi beidio a defnyddio, cadw neu ddatgelu unrhyw wybodaeth a gynhwysir ynddi. Mae unrhyw farn neu safbwynt yn eiddo i'r sawl a'i hanfonodd yn unig ac nid yw o anghenraid yn cynrychioli barn Prifysgol Bangor. Nid yw Prifysgol Bangor yn gwarantu bod y neges e-bost hon neu unrhyw atodiadau yn rhydd rhag firysau neu 100% yn ddiogel. Oni bai fod hyn wedi ei ddatgan yn uniongyrchol yn nhestun yr e-bost, nid bwriad y neges e-bost hon yw ffurfio contract rhwymol - mae rhestr o lofnodwyr awdurdodedig ar gael o Swyddfa Cyllid Prifysgol Bangor.

This email and any attachments may contain confidential material and is solely for the use of the intended recipient(s). If you have received this email in error, please notify the sender immediately and delete this email. If you are not the intended recipient(s), you must not use, retain or disclose any information contained in this email. Any views or opinions are solely those of the sender and do not necessarily represent those of Bangor University. Bangor University does not guarantee that this email or any attachments are free from viruses or 100% secure. Unless expressly stated in the body of the text of the email, this email is not intended to form a binding contract - a list of authorised signatories is available from the Bangor University Finance Office.

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://visionscience.com/pipermail/visionlist_visionscience.com/attachments/20170308/e1cc44d7/attachment-0001.html>


More information about the visionlist mailing list