<html xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="Generator" content="Microsoft Word 15 (filtered medium)">
<style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
        {font-family:"Cambria Math";
        panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
        {font-family:Calibri;
        panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
        {margin:0cm;
        margin-bottom:.0001pt;
        font-size:11.0pt;
        font-family:"Calibri",sans-serif;}
h1
        {mso-style-priority:9;
        mso-style-link:"Heading 1 Char";
        mso-margin-top-alt:auto;
        margin-right:0cm;
        mso-margin-bottom-alt:auto;
        margin-left:0cm;
        font-size:24.0pt;
        font-family:"Calibri",sans-serif;
        font-weight:bold;}
h3
        {mso-style-priority:9;
        mso-style-link:"Heading 3 Char";
        mso-margin-top-alt:auto;
        margin-right:0cm;
        mso-margin-bottom-alt:auto;
        margin-left:0cm;
        font-size:13.5pt;
        font-family:"Calibri",sans-serif;
        font-weight:bold;}
a:link, span.MsoHyperlink
        {mso-style-priority:99;
        color:blue;
        text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
        {mso-style-priority:99;
        color:purple;
        text-decoration:underline;}
p.msonormal0, li.msonormal0, div.msonormal0
        {mso-style-name:msonormal;
        mso-margin-top-alt:auto;
        margin-right:0cm;
        mso-margin-bottom-alt:auto;
        margin-left:0cm;
        font-size:11.0pt;
        font-family:"Calibri",sans-serif;}
span.Heading1Char
        {mso-style-name:"Heading 1 Char";
        mso-style-priority:9;
        mso-style-link:"Heading 1";
        font-family:"Calibri Light",sans-serif;
        color:#2F5496;}
span.Heading3Char
        {mso-style-name:"Heading 3 Char";
        mso-style-priority:9;
        mso-style-link:"Heading 3";
        font-family:"Calibri Light",sans-serif;
        color:#1F3763;}
span.EmailStyle21
        {mso-style-type:personal-reply;
        font-family:"Calibri",sans-serif;
        color:windowtext;}
.MsoChpDefault
        {mso-style-type:export-only;
        font-size:10.0pt;}
@page WordSection1
        {size:612.0pt 792.0pt;
        margin:72.0pt 72.0pt 72.0pt 72.0pt;}
div.WordSection1
        {page:WordSection1;}
--></style>
</head>
<body lang="EN-GB" link="blue" vlink="purple">
<div class="WordSection1">
<p class="MsoNormal"><a name="_MailOriginalBody"><span style="font-size:12.0pt">Apologies for repeated and cross-postings<o:p></o:p></span></a></p>
<div>
<div>
<div>
<h1><span style="mso-bookmark:_MailOriginalBody"><span style="font-size:12.0pt;color:black">Join the
</span></span><a href="https://goo.gl/8IOZ3z"><span style="mso-bookmark:_MailOriginalBody"><span style="font-size:12.0pt">Developmental Social Vision Lab</span></span><span style="mso-bookmark:_MailOriginalBody"></span></a><span style="mso-bookmark:_MailOriginalBody"><span style="font-size:12.0pt;color:black">
 as a PhD Student!</span></span><span style="mso-bookmark:_MailOriginalBody"><span style="color:black"><o:p></o:p></span></span></h1>
<p><span style="mso-bookmark:_MailOriginalBody"><span style="font-size:10.5pt;color:black">Applications are invited for a 3-year, fully funded
<b> PhD position </b>in the lab under the supervision of Dr. Kami Koldewyn. The post is part of a European Research Council funded Starting Grant focused on Developmental Social Neuroscience. The project, â€˜Becoming Social’, investigates developmental change
 in social perception, social learning and the social brain in late-childhood/early adolescence. The successful applicant will work with the Becoming Social team to design and carry-out research that  focuses on understanding how we perceive, process and understand
 the social interactions we observe. Methods used may include behavioural, eye-tracking and neuroimaging (e.g. fMRI, DWI) measures and the PhD student will be very involved, both conceptually and technically, in the design and construction of research questions
 and the tasks to address them.</span></span><span style="mso-bookmark:_MailOriginalBody"><span style="font-size:10.5pt"> This studentship will likely involve investigating developmental questions in late-childhood and early adolescence.<span style="color:black"><o:p></o:p></span></span></span></p>
<p><span style="mso-bookmark:_MailOriginalBody"><span style="font-size:10.5pt;color:black">Closing date for applications:  </span></span><span style="mso-bookmark:_MailOriginalBody"><span style="font-size:10.5pt">16th<sup><span style="color:black">  </span></sup>April<span style="color:black">
 , 201</span>8<span style="color:black">.<o:p></o:p></span></span></span></p>
<p><span style="mso-bookmark:_MailOriginalBody"><span style="font-size:10.5pt;color:black">Start date:
</span></span><span style="mso-bookmark:_MailOriginalBody"><span style="font-size:10.5pt">~25<sup>th</sup>
<sup><span style="color:black"> </span></sup>September<span style="color:black">, 2017</span>=8<span style="color:black">.<o:p></o:p></span></span></span></p>
<h3><span style="mso-bookmark:_MailOriginalBody"><span style="font-size:10.5pt;color:black">For full details see this document:
</span></span><span style="mso-bookmark:_MailOriginalBody"></span><a href="https://goo.gl/xRkyvX"><span style="mso-bookmark:_MailOriginalBody"><span style="font-size:10.5pt">PDF of advertisement </span></span><span style="mso-bookmark:_MailOriginalBody"></span></a><span style="mso-bookmark:_MailOriginalBody"><span style="font-size:10.5pt">
 or this link on the Bangor Web-page: </span></span><a href="https://www.bangor.ac.uk/psychology/social-learning.php.en"><span style="mso-bookmark:_MailOriginalBody"><span style="font-size:10.5pt">https://www.bangor.ac.uk/psychology/social-learning.php.en</span></span><span style="mso-bookmark:_MailOriginalBody"></span></a><span style="mso-bookmark:_MailOriginalBody"><span style="font-size:10.5pt">
<span style="color:black"><o:p></o:p></span></span></span></h3>
</div>
<div>
<h3><span style="mso-bookmark:_MailOriginalBody"><span style="font-size:10.5pt;color:black">To apply, visit:</span>
</span><span style="mso-bookmark:_MailOriginalBody"></span><a href="https://apps.bangor.ac.uk/applicant/"><span style="mso-bookmark:_MailOriginalBody"><span style="font-size:10.5pt">https://apps.bangor.ac.uk/applicant/</span></span><span style="mso-bookmark:_MailOriginalBody"></span></a><span style="mso-bookmark:_MailOriginalBody"><span style="font-size:10.5pt">
<span style="color:black"><o:p></o:p></span></span></span></h3>
</div>
<div>
<p class="MsoNormal"><span style="mso-bookmark:_MailOriginalBody"><span style="font-size:10.5pt;color:black"><o:p> </o:p></span></span></p>
</div>
<p class="MsoNormal"><span style="mso-bookmark:_MailOriginalBody"><span style="font-size:10.5pt;color:black">For more information or discuss eligibility please contact: Kami Koldewyn at </span></span><a href="mailto:k.koldewyn@bangor.ac.uk"><span style="mso-bookmark:_MailOriginalBody"><span style="font-size:10.5pt">k.koldewyn@bangor.ac.uk</span></span><span style="mso-bookmark:_MailOriginalBody"></span></a><span style="mso-bookmark:_MailOriginalBody"><span style="font-size:10.5pt;color:black"><o:p></o:p></span></span></p>
</div>
</div>
</div>
<p> </p>
<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" style="padding:15px 0;">
<p><strong>Mae croeso i chi gysylltu gyda'r Brifysgol yn Gymraeg neu Saesneg</strong></p>
<p><strong>You are welcome to contact the University in Welsh or English</strong></p>
<p><strong>Rhif Elusen Gofrestredig 1141565 - Registered Charity No. 1141565</strong></p>
<p>Gall y neges e-bost hon, ac unrhyw atodiadau a anfonwyd gyda hi, gynnwys deunydd cyfrinachol ac wedi eu bwriadu i'w defnyddio'n unig gan y sawl y cawsant eu cyfeirio ato (atynt). Os ydych wedi derbyn y neges e-bost hon trwy gamgymeriad, rhowch wybod i'r
 anfonwr ar unwaith a dilewch y neges. Os na fwriadwyd anfon y neges atoch chi, rhaid i chi beidio a defnyddio, cadw neu ddatgelu unrhyw wybodaeth a gynhwysir ynddi. Mae unrhyw farn neu safbwynt yn eiddo i'r sawl a'i hanfonodd yn unig ac nid yw o anghenraid
 yn cynrychioli barn Prifysgol Bangor. Nid yw Prifysgol Bangor yn gwarantu bod y neges e-bost hon neu unrhyw atodiadau yn rhydd rhag firysau neu 100% yn ddiogel. Oni bai fod hyn wedi ei ddatgan yn uniongyrchol yn nhestun yr e-bost, nid bwriad y neges e-bost
 hon yw ffurfio contract rhwymol - mae rhestr o lofnodwyr awdurdodedig ar gael o Swyddfa Cyllid Prifysgol Bangor.</p>
<p>This email and any attachments may contain confidential material and is solely for the use of the intended recipient(s). If you have received this email in error, please notify the sender immediately and delete this email. If you are not the intended recipient(s),
 you must not use, retain or disclose any information contained in this email. Any views or opinions are solely those of the sender and do not necessarily represent those of Bangor University. Bangor University does not guarantee that this email or any attachments
 are free from viruses or 100% secure. Unless expressly stated in the body of the text of the email, this email is not intended to form a binding contract - a list of authorised signatories is available from the Bangor University Finance Office.</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</body>
</html>