[visionlist] Open posdoc position in visual electrophysiology

Kremláček, Jan Kremlack at lfhk.cuni.cz
Fri Nov 17 12:13:08 -04 2023


Dear all,

We are seeking a highly motivated and skilled junior/postdoc scientist to join our team and contribute to a broader topic Brain dynamic of normal and pathological perception. The successful candidate will play a key role in selected tasks focusing on predictive coding in visual processing, simulation of visual disturbances, and investigating visual perception under pathological conditions.

For details  see the https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/164414.

Kindly,
Jan Kremlacek
head of Department of Medical Biophysics
Faculty of Medicine in Hradec Kralove
Charles University
Czech Republic


________________________________

Upozornění :
Není-li v této zprávě výslovně uvedeno jinak, má tato e-mailová zpráva nebo její přílohy pouze informativní charakter. Tato zpráva ani její přílohy v žádném ohledu Univerzitu Karlovu k ničemu nezavazují. Text této zprávy nebo jejích příloh není návrhem na uzavření smlouvy, ani přijetím případného návrhu na uzavření smlouvy, ani jiným právním jednáním směřujícím k uzavření jakékoliv smlouvy a nezakládá předsmluvní odpovědnost Univerzity Karlovy. Obsahuje-li tento e-mail nebo některá z jeho příloh osobní údaje, dbejte při jeho dalším zpracování (zejména při archivaci) souladu s pravidly evropského nařízení GDPR.

Disclaimer:
If not expressly stated otherwise, this e-mail message (including any attached files) is intended purely for informational purposes and does not represent a binding agreement on the part of Charles University. The text of this message and its attachments cannot be considered as a proposal to conclude a contract, nor the acceptance of a proposal to conclude a contract, nor any other legal act leading to concluding any contract; nor does it create any pre-contractual liability on the part of Charles University. If this e-mail or any of its attachments contains personal data, please be aware of data processing (particularly document management and archival policy) in accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on GDPR.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://visionscience.com/pipermail/visionlist_visionscience.com/attachments/20231117/eaebb2e4/attachment.html>


More information about the visionlist mailing list